Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Uitgangspunt van de ACT is psychologische flexibiliteit. Mensen die voldoende flexibel zijn, lukt het om een weg te vinden in nieuwe (ook moeilijke) situaties. Mensen krijgen psychische klachten als ze niet voldoende flexibel zijn. In de ACT leren mensen hun psychologische flexibiliteit te vergroten. Een aantal vaardigheden staat hierin centraal: - accepteren van hetgeen onveranderlijk is gebleken in plaats van er tegen te vechten. - leren afstand nemen van de eigen (niet-helpende) gedachten - leren zichzelf te observeren - leren oog te hebben voor het hier en nu - expliciteren van de eigen waarden (wat maakt voor jou het leven de moeite waard) - leren acties te ondernemen die passen bij de waarden, ook al is dat soms spannend of onzeker makend. Met de ACT zijn we dus niet zozeer bezig om klachten te bestrijden, maar eerder om te leren anders naar jezelf te kijken en te proberen te komen tot de daden die eigenlijk het beste bij je passen