Psychotherapeuten dienen zich te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (zie www.nvvp.nl en www.psychotherapie.nl). Alles wat u bespreekt wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw schriftelijke toestemming. De geheimhoudingsplicht is o.m. geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst  (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten (zie www.nvvp.nl en www.psychotherapie.nl) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). Heeft u een klacht, dan spreek ik daar graag met u over. Als u hiermee niet tevreden kunt zijn, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de NVVP (zie www.nvvp.nl). Psychotherapeuten vallen sinds de inwerkingtreding van de Wet BIG tevens onder het publiekrechtelijk tuchtrecht.Daarin is ondermeer de omgang met cliëntgegevens geregeld. Deze beroepscode is te vinden op www.lvvp.info