De geestelijke gezondheidszorg kent tegenwoordig twee vormen. 1) de Generalistische basis GGZ (deze is maximaal 12 sessies) en 2) de Gespecialiseerde GGZ (deze kent geen maximum in behandelduur. De verwijzer (meestal de huisarts) bepaalt wat er in uw geval nodig is. Ik bied alleen gespecialiseerde GGZ.

Beide vormen van zorg  worden vergoed uit de basisverzekering. Er bestaat op dit moment geen eigen bijdrage voor de GGZ. Wel wordt uw eigen risico aangesproken door GGZ.

.Het is van belang om zorgvuldig om te gaan met afspraken. BIj vergeten of te laat (minder dan 24 uur van te voren) afmelden, moet u de kosten (€ 50) zelf betalen.

  Voor niet-verzekerde zorg reken ik een uurtarief van € 95,- (het zgn OZP-tarief)

N.B. ik heb geen contract met CZ (incl OHRA en Delte Lloyd) en VGZ. Voor verzekerden van deze maatschappijen. hanteer ik het maximum NZA-tarief. Dit betekent dat u zelf de nota van de behandeling krijgt en deze bij de zorgverzekeraar kunt declareren. U krijgt dan een deel van de kosten vergoed. Ik adviseer vantevoren bij de verzekeraar te informeren welk percentage u vergoed zult krijgen.