Burn-out

Symptomen en diagnose. Burn-out is geen officiele diagnose in de DSM-IV en wordt vaak onder de depressieve stoornissen gerekend. Toch zijn er belangrijke verschillen. Voor burn-out gelden de volgende symptomen:

- komt voort uit een periode van stelselmatige overbelasting, meestal op het intermenselijke niveau.

- er toenemend twijfel aan de eigen competentie

- er is een patroon ontstaan van cynisme en wantrouwen

- er is sprake van emotionele uitputting en een gebrek aan energie

- er is nog wel sprake van plezier in andere zaken dag hetgeen voor de overbelasting heeft gezorgd. (i.t.t. depressie)

- er si geen sprake van suicidale gedachten (zoals soms bij depressie)

 

Waaruit bestaat de therapie? De therapie bestaat uit de volgende elementen: 

Fysiek herstel. Ten eerste is fysiek herstel noodzakelijk. Hier is soms een periode van rust nodig. Maar.. niet te lang, want anders ontstaat het risico dat de burn-out uitmondt in een depressie. Het is belangrijk om de fysieke rust te combineren met andere activiteiten dan waardoor de burn-out is ontstaan. Bijvoorbeeld creatief bezig i.p.v. met de zorg voor andere mensen

leren assertief te worden.Burn-out is ontstaan door langdurig over de eigen grenzen  heen te gaan. Om dit in de toekomst te voorkomen is het noodzakelijk de eigen grenzen beter te leren handhaven.

Cognitive therapie. Soms is het patroon van cynisme, wantrouwen en gebrek aan zelfvertrouwen zover doorgegaan dat het met rust niet weer wegtrekt. Dan is het nodig om er in de cognitieve therapie expliciet aandacht aan te besteden.