CHRONISCHE VERMOEIDHEID (ME/CVS)

ME/CVS is een klachtenpatroon waarin vermoeidheid het belangrijkste  element is. Daarnaast komen voor: spierpijnen, gewrichtsklachten, slaapproblemen, een malaisegevoel, maag en darmklachten, hoofdpijn. Er is geen eenduidige medische oorzaak van deze klachten bekend. Wel zijn er aanwijzingen dat sommige lichaamsfuncties van ME/CVS patienten niet goed functioneren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om hormoontekort of een een probleem in het immuunsysteem. Het is belangrijk dat hier door een arts goed naar gekeken is.

In de psychologische behandeling van ME/CVS gebruik ik de methode ACT (acceptance and commitment therapy) Het is belangrijk om te onderzoeken waar gedachtengangen en opvattingen de klachten in standhouden of verergeren, zonder te zeggen dat deze gedachtengangen de oorzaak van de klachten zijn. Voorbeeld van een instandhoudend gedachtenpatroon is de opvatting  dat er voor alles rust nodig is om alle klachten te laten overgaan voordat het leven verder kan. Een ander voorbeeld is de opvatting dat het het beste is om de vermoeidheid zoveel mogelijk te negeren en door te gaan met alles wat belangrijk is.

Verder is het belangrijk om te leren accepteren wat blijkbaar niet veranderd kan worden. Dit klinkt misschien als een open deur, maar is in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Boosheid op de moeheid of het leven wat tegen zit, is begrijpelijk, maar tegelijkertijd ook een energielek.

Ook besteden we in de ACT aandacht aan de 'waarden'. Vaak is de kwaliteit van leven door de ME/CVS sterk achteruit gegaan en komen mensen niet meer toe aan datgene wat ze eigenliijk het belangrijkste vinden in hun leven. Door het steeds moe (en ziek) voelen is het begrijpelijk dat er een houding ontstaat van afwachten ("eerst moeten de klachten over, dan kan ik verder met mijn leven"). In de ACT wordt gezocht naar nieuw gedrag waarmee het leven weer meer bevredigend wordt.