Wat is exposure?

Exposure is een belangrijk onderdeel van de therapie bij angst. We bedoelen er mee 'blootstellen' aan de situatie die angst oproept. Als iemand bang is voor bijvoorbeeld een hond, dan is het niet alleen nodig om kritisch naar iemands gedachten over honden te kijken (zoals in de cognitieve therapie gebeurt) maar ook dat iemand daarna met nieuwe gedachten de confrontatie met honden aangaat.

Waarom is exposure belangrijk?

Je zou kunnen zeggen dat iemand door exposure nieuwe gedachten uitprobeert. Voor iemand met sociale angst betekent dit dat sociale situaties weer opgezocht moeten gaan worden en voor iemand met smetvrees betekent het dat weer verdragen moet worden dat nu eenmaal niet alles altijd schoon is. Deze exposure is niet altijd makkelijk, want iets wat soms al lange tijd vermeden werd door angst is niet opeens angstvrij, ook al ben je er anders over gaan denken. Exposure is dus iets wat moeite kost en waar mee geoefend moet worden.

Hoe gaat exposure?

In de therapie nemen exposure-oefeningen een belangrijke plaats in. Nadat er eerst naar nieuwe gedachten gezocht is, maken we afspraken hoe deze in de praktijk gebracht kunnen worden. Dit gebeurt stapsgewijs. Het zal niet lukken om vermijdingsgedrag ef dwanggedrag in één keer achterwege te laten. We maken hiervoor een stappenplan. In de veilige therapiekamer valt het vaak nog wel mee om hier over te denken, in de praktijk is het toch vaak moeilijk. We proberen goed te voorzien welke moeilijkheden we kunnen verwachten en maken daar afspraken over.

Begeleiding bij exposure

Soms is het moeilijk deze exposure-oefeningen op eigen kracht te doen. Dit kan zijn omdat het vermijdingsgedrag te complex is, of omdat het al zeer lang bestaat. In deze gevallen is het mogelijk om begeleiding te krijgen bij de exposure.