In dit menu vindt u een korte beschrijving van problemen die ik in mijn spreekkamer veel tegenkom. Eerst leest u de criteria waaraan het probleem van iemand moet voldoen om de desbetreffende diagnose te mogen stellen. Dit zijn de criteria uit de DSM-IV. Dit is het algemeen gebruikte handboek waarin alle psychische aandoeningen beschreven staan.

Vervolgens is er een korte beschrijving van het klachtenpatroon en daarna wordt beschreven uit welke elementen de therapie bij deze klachten meestal bestaat